En kort beskrivning av tävlingens genomförande visades i samband med webbinarier där de uppmärksammade bidragen presenterades. Webbinarierna spelades in och den korta presentationen av tävlingen kan ses här (7:55 min).

Ingen av de inkomna anbuden uppfyller samtliga ställda skall-krav, eller har inte visat i den insända dokumentationen av tävlingsbidraget att kraven är uppfyllda. Fyra tävlingsbidrag uppmärksammas dock av tävlingsjuryn eftersom de håller hög nivå och innehåller intressanta lösningar. För dessa fyra bidrag kommer möjligheten att gå vidare med ett utvecklings-, mät- och demonstrationsprojekt undersökas. Under ett sådant projekt skulle lösningarna kunna finslipas till färdiga produkter och deras prestanda verifieras.

Del A PQR

PQRs tävlingsbidrag ingår i kategorin övriga lösningar, och utnämns till det mest nytänkande förslaget i tävlingen. Eftersom patentansökan har inlämnats och behandling pågår, har tävlande dock inte kunnat lämna in fullständig dokumentation för bedömning.

Förslaget innebär att uteluft distribueras genom dubbelskalskanal (koaxialkanal) direkt in i kåpan. Ersättningsluften förvärms med den frånluft som tas ut ur kåpan vid forcering, i praktiken genom motströmsvärmeväxling i kanalen.

I ett utvecklings-, mät- och utvärderingsprojekt är det intressant att utvärdera om det uppstår olägenhet genom att den kalla tilluften leds utvändigt, i manteln på kanalen, och hur man hanterar eventuell kondensrisk. Det är också intressant att utvärdera om osuppfångningen påverkas, positivt eller negativt, av att ersättningsluften tillförs i utkanten av kåpan och fungerar som sidoridåer.

Eftersom den tävlande har lämnat in en patentansökan på sin lösning, kan det fullständiga tävlingsbidraget inte publiceras för närvarande. Sidan kommer att kompletteras med detta.

Du kan också se och höra Ali Vosoughi presentera PQRs tävlingsbidrag, inspelat från webbinariet 2020-08-31. Av utrymmesskäl är filmen delad i tre delar, om tekniktävlingen, presentation respektive frågestund:
Om tekniktävlingen (12:14 min)
Presentation (9:32 min)
Frågestund (18:39 min)

Del A Swegon

Swegons tävlingsbidrag ingår i kategorin forcering av tilluft. Bidraget är välformulerat och är det som har kommit närmast full kravuppfyllelse.

Förslaget innehåller balanseringsenheten CASA CHB för centrala spiskåpor, en produkt som lanserades under hösten 2019 och finns tillgänglig på marknaden. Lösningen bygger på att balanseringsenheten kompenserar för det ökade frånluftsflödet genom spiskåpan med ett ökat tilluftsflöde. Detta för att begränsa undertrycket vid spiskåpeforcering. I övrigt bygger lösningen på produkter och system som är vanligt förekommande i FTX-system.

I ett utvecklings-, mät- och utvärderingsprojekt är det intressant att verifiera att luftflödesbalansen kan hållas över tid och i olika driftförhållanden så att undertrycket begränsas.

Läs hela tävlingsbidraget här

Du kan också se och höra Bengt Eriksson presentera Swegons tävlingsbidrag, inspelat från webbinariet 2020-06-24. Av utrymmesskäl är filmen delad i två delar, presentation respektive frågestund:
Presentation (13:07 min)
Frågestund (13:46 min)

Del A Didrik Aurenius bidrag

Didrik Aurenius bidrag ingår i kategorin uteluftsdon. Didrik Aurenius har lämnat tre bidrag till tävlingens del A, som bygger på uteluftsdon med olika typer av styrning. I det aktuella bidraget styrs uteluftsdonet av en elmotor, via en signal från spiskåpan.

Tävlingsförslaget utgörs av ett litet ”budgetsystem” med ett uteluftsdon som installeras endast i köket. Förvärmning av tilluften sker genom att uteluftsdonet placeras bakom radiatorn. Systemet är enkelt att installera, kan användas i alla typer av bostadshus och är oberoende av vilket ventilationssystem som är installerat; F, FT, FX eller FTX. Befintliga spiskåpor utnyttjas.

I ett utvecklings-, mät- och utvärderingsprojekt är det intressant att verifiera att uteluftsdonets funktion inte påverkas av vind- och väderförhållanden. Det är också intressant att vidareutveckla systemet med en larmfunktion som varslar om ventilen inte öppnar eller stänger som den ska.

Läs hela tävlingsbidraget här

Se och hör Didrik Aurenius presentera tävlingsbidraget (film från webbinarium 2020-06-16, 20:19 min)

Del B Didrik Aurenius

Didrik Aurenius bidrag ingår i kategorin låda på vind, och fungerar såväl fristående som tillsammans med hans bidrag i del A.

Tävlingsförslaget utgörs av en moduliserad lösning, där den ena huvudmodulen innehåller injusterings- och brandgasspjäll och den andra har ljuddämpande funktion. Modulerna kan, beroende på användningsområde, monteras antingen på fabrik eller på byggplatsen. Genom moduluppbyggnaden kan injusterings- och mätfunktionerna tydliggöras och särskiljas. Spjälldelen har ett likadant utseende oavsett position i lådan, och funktionerna kan därigenom noggrant mätas upp på labb avseende flödes- och ljuddata. Lådan har en standardstorlek och kan handha upp till åtta in- eller utgångar.

I ett utvecklings-, mät- och utvärderingsprojekt är det intressant att verifiera lådans ljudegenskaper samt att tryckmätning och injustering kan ske på ett enkelt och tillförlitligt sätt.

Läs hela tävlingsbidraget här

Se och hör Didrik Aurenius presentera tävlingsbidraget (film från webbinarium 2020-06-16, 17:19 min)

Övriga inkomna bidrag

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad