Projektbenämning Tekniktävling - Ventilation i energieffektiva flerbostadshus
Ansvarig Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
Karin Lindström, WSP
Projekttid Förberedelser initierade 2018
Projektet pågår till hösten 2020
Tävlingstid 2019-08-26 -- 2020-02-13 kl 23.59

Att ventilera energieffektiva och lufttäta flerbostadshus ställer särskilda krav på utformningen av ventilationssystemen. Tidigare förstudier genomförda inom BeBos Fördjupningsområde Ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Målet med tekniktävlingen har varit att stimulera att nya och innovativa lösningar på dessa problem tas fram och utvärdera dessa. Tekniktävlingen har finansierats av Energimyndigheten tillsammans med Svensk Ventilation.

Tävlingen omfattade två delar

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering

Här eftersöktes lösningar för att tillföra mer luft i samband med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att kontrollera undertrycket i lägenheten. Detta är särskilt viktigt vid en brand i byggnaden, då undertryck kan hindra människor med nedsatt kraft (t ex barn, äldre och funktionshindrade) från att öppna ytterdörren och utrymma.

Del B: Samlings-/fördelningslådor

Här eftersöktes standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning, rationell injustering och uppfyller lufttäthets-, brand-, ljudkrav, etc.

Tidplan för tävlingen

26 augusti 2019 Tävlingshandlingarna skickas ut till de som har föranmält sig, och tävlingen startar
2 september 2019
kl 13.00-16.00
Startseminarium med möjlighet att ställa frågor om tävlingen
Seminariet hålls i WSP:s hörsal, Arenavägen 7, Stockholm.
Möjlighet att delta via webben kommer att finnas.
13 februari 2020
kl 23.59
Sista tidpunkt för inlämning av tävlingsförslag.

19 maj 2020
kl 9.00-10.30

Resultatet av tekniktävlingen offentliggjordes i samband med ett webbinarium.
Vinnarna kommer också att få chansen att presentera sina tävlingsförslag i samband med NordBygg 2021.

Här hittar du:

Vill du veta mer om bakgrunden till tekniktävlingen och de problem som tävlingen ska lösa?

Här finns rapporter från tidigare genomförda förstudier inom området:

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad