Inom sina respektive fördjupningsområden för ventilation samverkar BeBo och Belok nu för att undersöka behovet av integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat. Under våren och sommaren 2020 kommer nätverken att föra en dialog med både beställare och leverantörer för att få in synpunkter och önskemål på vilken utveckling som behövs på området. Dialogen kommer att ske i form av intervjuer, träffar och en workshop och kan leda till att behov av förstudier identifieras eller att en projektansökan lämnas till E2B2 till hösten.

Beskrivningar av planerade och genomförda aktiviteter kommer att läggas till löpande nedan. Har du synpunkter på hur luftflödesmätning kan integreras i FTX-aggregat? Vill du delta i våra aktiviteter? Kontakta oss!

BeBo (flerbostadshus): Karin Lindström, WSP

Belok (lokalfastigheter): Daniel Olsson, CIT

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad