Projektbenämning Spillvattenvärmeväxlare i drift - Mätning och utvärdering
Ansvarig Åke Blomsterberg, WSP
Kontaktperson, Bostadsbolaget
Kontakt ake.blomsterberg@wspgroup.se
Projekttid 2014-2015

Att återvinna värme ur spillvatten med vertikala rörvärmeväxlare är en teknik som funnits på marknaden under ett antal år. Målgruppen hittills har huvudsakligen varit småhus. Nu har tekniken i ökande grad även börjat användas i flerbostadshus. Många produkter på marknaden är utvärderade i labb avseende temperaturverkningsgrad, men detta ger endast en fingervisning om vilken återvinning som kan uppnås under verkliga förhållanden (med ojämna flöden och temperaturer).

Projektets syfte är att mäta och utvärdera hur stor återvinning tekniken kan ge i ett flerbostadshus under verkliga förhållanden.

Mätningen genomförs i tre lägenheter som utrustas med värmemängdsmätare som mäter tillförd och återvunnen energi, med trådlös rapportering. Mätning sker under ett halvt år, utvärdering kontinuerligt under tiden, analys och slutsats efter mätningens avslutande.

Projektet anknyter till > Spillvattenvärmeåtervinning - Teknikutvecklingsprojekt.


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad