Projektbenämning Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare
Ansvarig Christer Kilersjö / Charlotta Winkler
Kontakt christer@eksta.se / charlotta.winkler@wsp.com
Projekttid 2020-2022

Mikronätet i området bygger på likströmsteknik med styrning och övervakning som möjliggör momentan optimering av flöden, där solcellsanläggningar och batterier ingår. Föregångsprojektet är beskrivet på denna sida. Resultaten från detta projekt har fått stort utrymme i branschpress och många aktörer har besökt området. Resultatet har spridits vid flera workshops inom ramen för BeBo. Dessa kan hämtas här.

Ekstas VD, Christer Kilersjö, guidar på området för mikronät i Fjärås

Projektet leds av Eksta Bostads AB. I projektgruppen ingår Högskolan i Halmstad, som beforskar möjligheterna för implementering av blockchain-tekniken i området kopplat till brukarna. Företaget Supergrid ingår som verifiering av affärsmodeller som tas fram och tekniken för mikronätet liksom dess styrning kommer från Ferroamp. WSP Sverige AB utvärderar tekniken och systemen liksom leder projektet på uppdrag av Eksta. Projektet har finansiering från Energimyndighetens program El från solen och pågår till och med november 2022.

Förberedning för utökat mikronät genom rördragning

I detta utvecklingsprojekt tas lösningarna från föregående projekt ett steg vidare. Mikronätet byggs ut till omkringliggande byggnader, som alla har olika brukarprofiler och verksamheter. Huvudmålet för projektet är att utvärdera teknik och affärsmodeller för att öka lönsamheten för solcellsanläggningar i bebyggd miljö. Ytterligare installationer tillförs till mikronätet i form av större solelanläggning och laddstationer för elfordon och mikronätet utvidgas till flera byggnader. Affärsmodeller med fokus på blockchain-konceptet kommer att utvärderas för att bidra till kunskap för att engagera slutanvändare av el.