Det kommer att bli allt vanligare att investera i avancerade styrsystem som arbetar för att hålla ett behagligt inomhusklimat till så låg energikostnad och klimatpåverkan som möjligt. Det beror inte minst på behov av efterfrågeflexibilitet, den ökande digitaliseringen och klimatförändringar och klimatmål

Projektbenämning

Genomgång av system för styrning och reglering av byggnaders tekniska system - Förstudie

Ansvarig

Richard Thygesen - Aktea Energy

Projekttid

2020

Syftet med förstudien var att ge fastighetsägare med flerfamiljshus ett underlag och kunskap för att kunna ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i hela fastighetsbeståndet.

Följande generella rekommendationer togs fram i förstudien:

  1. En definition av smarta kompletterande styrsystem bör tas fram. Denna förstudie föreslår följande definition: Ett system som kompletterar konventionella styr- och reglersystem med effekt-, energi och/eller el-begränsande funktioner.
  2. Fastighetsägarnas generella kunskap om smarta kompletterande styr- och reglersystem behöver höjas. Detta kan till exempel ske genom kurser, seminarier eller andra typer av informationsinsatser.
  3. Fastighetsägare bör samarbeta och enas om tekniska anvisningar för smarta kompletterande styrsystem för att på det sättet driva fram mer öppenhet och transparens i systemen.
  4. I denna förstudie ges generella rekommendationer på kravställning av smarta kompletterande styr- och reglersystem. Dessa bör utvecklas och definieras mer detaljerat tillsammans med fastighetsägarrepresentanter.
  5. Det behövs nya utvärderingar av system eller kanske befintliga demonstrationssystem som utvärderas igen bland annat för ökad kunskap och tydligare utvärderingsresultat för att möta fastighetsägarnas skepticism.

I förstudien togs också översiktliga krav fram som fastighetsägare bör ställa på ett smart kompletterande styrsystem. Dessa är:

  • Hårdvaran bör vara fritt programmerbar och följa industriell standard
  • Hårdvaran bör kommunicera med öppna gränssnitt
  • Eventuella applikationer bör ej vara beroende av specifik leverantör/produkt
  • Eventuell programvara/källkod ska överlämnas till beställaren
  • Transparent och lättanvänt

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad