Sedan länge har energianvändningen i tvättstugor i flerbostadshus varit slösaktigt stor och dessutom har den inte varit riktigt synlig för fastighetsägare och användare. Anledningarna är flera. En som kan nämnas kort är saknaden av energiklassning av kommersiella maskiner. En annan kan vara att tvättstugan inte ingår i byggnadens energideklaration. Torkningen av tvätt behöver ca 10 gånger mer elenergi än vad tvättprocessen behöver.

Den 24 oktober 2012 startade tekniktävlingen för torkutrustning för tvättstugor! Fastighetsägare inom BeBo vill på detta sätt lyfta fram den teknik som är bra och göra den tillgänglig. Tävlingen var öppen för alla och tog emot anmälningar fram till den 8 februari 2013.

I bilagorna på denna sida hittar du upplägget för tävlingen, som beskriver tävlingens syfte, regler, genomförande och tidsplan. Vidare hittar du även bilagor som belyser energianvändningen och potentialen för besparing för torkutrustning i tvättstugor från HSB, Örebrobostäder AB, NUTEK och HSB Miljö. För nedladdning finns även rekommendationer från bl a Energimyndigheten och beskrivning av genomförda teknikupphandlingar från Stockholm Stad och Energimyndigheten.

I tabell nedan presenteras de som deltog i tävlingen. I utvärderingen har varje kategori delats upp i ”stor” och ”liten” mängd tvätt, för att jämföra på liknande villkor. Gränsen för liten och stor har varit mer eller mindre än 5 kg tvättgods.

Företag Utrustning
Electrolux Laundry Systems Sweden AB Torktumlare kondens T4190C
Electrolux Laundry Systems Sweden AB Torkrumsavfuktare TA 2002
Electrolux Laundry Systems Sweden AB Torktumlare T4190 VVX – värmeväxlare
Electrolux Laundry Systems Sweden AB Torktumlare frånluft T4190
Electrolux Laundry Systems Sweden AB Torktumlare T4300LE
Electrolux Laundry Systems Sweden AB Torkskåp TS4121LE
Knycer AB Knycer DS3C™
Miele AB Prof. torktumlaren PT5137 WP
Nimo-Verken AB Torkskåp ECO Dryer 2.0 HP
Willy’s Clean Tech AB DrySwitch

Tävlingsresultatet publicerades i samband med Fastighetsbranschens Energidagar 24-25 oktober 2013. Resultatet av testerna, som gjorts, visar att de nya produkterna på marknaden är mycket bättre än de som tidigare funnits och att det redan idag kan vara lönsamt att byta ut ny torkutrustning till den bästa på marknaden.


För mer information, kontakta:

Roland Jonsson, HSB Riksförbund
roland.jonsson@hsb.se / 072-740 89 60

Charlotta Winkler, WSP Environmental
charlotta.winkler@wspgroup.se / 070-313 92 45


Intervju med Roland Jonsson, Energichef HSB:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad