Energieffektiv hissbelysning

Målet med rapporten är att dokumentera resultatet av ÖrebroBostäder ABs arbete med att hitta rätt teknik till ny energieffektiv hissbelysning.

Med ”teknik” avses:

  • LED (lysdioder), inklusive drivdon
  • Armatur
  • Teknik för närvarostyrning

Man har valt att testa LED som belysningskälla. LED är en robust konstruktion som klarar vibrationer och skakningar, en ljuskälla vars livslängd inte påverkas av närvarostyrning och som för fastighetsägaren medför låga LCC-kostnader.

Lågprofilskonstruktionen (7 mm) i armaturen har gjort att belysningen är lätt att installera i befintliga hissar, men den fungerar också i nyproducerade hissar. En svårighet med LED-lampor är att leda bort den värme som dioderna alstrar. Tillverkaren som man valt att arbeta med, Nordic Light, har löst detta genom att bygga en värmeavledande armatur kring lysdioderna.

ÖBO har tagit fram statistik för 8 befintliga hissar. Hissen är i dessa hus aktiv 0,32 timmar/dag. Av dessa är cirka 30-40 procent hissresor med tom hisskorg, när hissen transporteras till ett stannplan dit någon kallat hissen. Undersökning visar att belysningen i hissar bör närvarostyras. Baserat på dessa mätningar blir det genomsnittliga behovet av belysning 73 timmar per år, vilket ger ett beräknat intervall mellan byte av ljuskälla på 684 år, för LED-belysning med en förväntad livslängd på 50 000 timmar.

En närvarosensor med på dopplerteknik har testats och efter några justeringar fungerar den som tänkt. Dopplertekniken gör att sensorn kan ”se” igenom material, vilket betyder att den kan sättas dold och på så sätt skyddas mot vandalism.

Resultatet överträffade ÖBOs förväntningar. Energibesparingen tillsammans med ljuskällans utökade livslängd minskar LCC-kostnaden för hissbelysning avsevärt. Under projektet har en rationell metod tagits fram för installation i befintliga hissar. I de hissar där systemlösningen med LED-lampa, lågprofils- armatur och sensor har implementerats har i samtliga fall energiförbrukningen för belysning sänkts med över 70 procent, i hälften av hissarna är reduktionen över 90 %.


Se film från Örebrobostäder om LED-belysning i hissar:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad