Projektbenämning

”Flerbostadshus offgrid” - Förstudie

Ansvarig

Karin Lindström

Projekttid

2021-05-01 - 2021-09-30

Bakgrund

Effektiv energianvändning i flerbostadshus är en av förutsättningarna för att Sverige ska nå de nationella målen om ett hållbart energisystem. Det behövs därför ett omfattande utvecklingsarbete både för att minska behovet av energi genom tekniska och beteendemässiga åtgärder, och för att energibehovet ska täckas på ett hållbart sätt. Det krävs även ett ökat fokus på att minska effektbehovet och skapa en ökad efterfrågeflexibilitet. Framtidens hållbara energisystem behöver också fokusera mer på försörjningstrygghet och robusthet.

Energieffektiva och effekt-effektiva, robusta och resurseffektiva lösningar är grunden i ett hållbart energisystem. Men det behöver också ske en utveckling av energiproduktions- och lagringsteknik, och vätgas har en stor potential att bidra till ett mer hållbart energisystem. På många håll förs diskussioner om helt eller delvis självförsörjande byggnader.

Mål och Syfte

Förstudien syftar till att bygga upp kunskap om status, problem och lösningar hos flerbostadshusägare avseende helt eller delvis självförsörjande byggnader med vätgaslösningar. Förstudien ska ge en kunskapsinventering, teknikstatus, och förutsättningsanalys med specifikt fokus på lagringsteknik.

Målet är att bidra till ökad kunskap om helt eller delvis självförsörjda byggnader.

Kontaktperson: Karin Lindström, Anthesis Group