Resultat från dessa typer av projekt måste läsas som specifika för det enskilda projektet och inte som allmängiltiga resultat. Genom att använda sig av erfarenheter från ett flertal genomförda bygg- och renoveringsprojekt kan mer allmänna slutsatser dras.

Projekt och förstudier är sorterade så att senast uppdaterade ämne ligger högst upp.