Seglet, KBAB

Fokus: Energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten.

Åtgärd: Ny väggtyp, effektiv ventilation och enkelt uppvärmningssystem.

Vinst: Energianvändning för uppvärmning, tappvarm-vatten och fastighetsel beräknas till 46 kWh/m2.

Kort beskrivning av Seglet:


Se kortfilm om Seglet (8 min):


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad