Man har tolv bovärdsteam och tre centrala team. De centrala teamen är ett resursteam, ett energi- och klimatteam, och ett fastighetsteam. Energi- och klimatteamet består av tekniker inom ventilation, värme och styrning. I fastighetsteamet ingår underhåll, bygg, el, styr, utemiljö, hiss, fastighets-IT och upphandling. I fastighetsteamet finns också energijägare.

Energijägarens uppgift är att hitta energieffektiviseringsmöjligheter. Energijägarna träffas tillsammans med hela fastighetsteamet och energi- och klimatteamet ungefär en gång per månad och stämmer av hur arbetet går och tittar på nya åtgärder som ska göras. Då kan både mindre och större frågor avhandlas, från att det är för varmt i en undercentral till trimning av utrustning.

KBAB har, förutom VD, inga chefer i vanlig bemärkelse utan koordinatörer som stöttar teamen och skapar förutsättningar för dem att arbeta. Strategiska beslut måste tas på ledningsnivå men alla operativa beslut tas i teamen vilket ger korta beslutsvägar. En platt organisation som både kräver ansvar och ger frihet till medarbetarna skapar en effektivitet i arbetet. Denna sorts organisation är en logisk konsekvens av bolagets arbete med värdegrund.

Läs mer om > Gemensam värdegrund i guiden Renovera energieffektivt.

Ladda ner rapporten "Kreativitet, uppfinnarjockar och stollighet":

Mer om KBAB:s arbete och organisation:

> Film om KBAB:s processinriktade organisation

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad