Många fastighetsföretag är i behov av att modernisera eller byta ut sina system för datoriserad styrning och övervakning, S&Ö, i fastigheterna. I det sammanhanget har BeBo sett det som värdefullt att dokumentera ett exempel på ett öppet system där komponenter och produkter i systemet är konkurrensneutrala och där de ska kunna kommunicera med en öppen källkod.

Mål och syfte

Målet är dels att reducera energiförbrukningen och miljöbelastningen, dels att öka tillgänglighet, effektivitet, driftsäkerhet och kvalité på de tjänster som erbjuds hyresgästerna.

Genomförande

Exemplet är hämtat från företaget Signalisten/Solnabostäder och är en övergripande beskrivning av den systemplattform som företaget har valt för sitt S&Ö-system.

Det finns även andra exempel på öppna system, exempelvis Lon-baserade, som läsaren också bör informera sig om. BeBo har i detta sammanhang valt ett bland flera andra exempel som inspiration när man som beställare/fastighetsägare ska välja systemlösning.


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad