Växjöbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har Växjöbostäder ca 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvm lokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Växjöbostäder
Norra Esplanaden 21
351 05 Växjö

Sara Eliasson
Vxl:0470-59 90 00
www.vaxjobostader.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

  • Minska nyttjandet av media (vatten, värme och el) genom att systematiskt hushålla och investera i ny teknik
  • Informerar och engagerar personal, hyresgäster, entreprenörer och leverantörer i företagets miljöarbete. Är bl.a. med i SABO:s klimatinitiativ.
  • Följer Växjö kommuns energiplan (krav på 55kWh/m2 för nyproduktion och bör uppnå 75kWh/m2 vid större renoveringar) och träbyggnadsstrategi (stommen ska till övervägande del vara träbaserad i 50% av nyproduktionen fram till 2020)
  • Se till så att den energi som faktiskt används är hållbart producerad. Värme kommer därför från förnybar fjärrvärme hos Växjö Energi. All fastighetsel är ursprungsmärkt: Förnybar el från vatten, vind och biobränslen. Äger dessutom två vindkraftverk, ett på 2,3 MW och ett litet på 5,5 kW.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Projekterar för Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion.

Årlig energianvändning

2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 167,4 171

Kontaktperson Elin Carlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad