Haninge Bostäder AB är Haninges kommunala bostadsföretag vilka äger och förvaltar fastigheter. Haninge Bostäder har lägenheter i flerbostadshus, studentlägenheter samt även lokaler för uthyrning.

Kontorsadress

Kontakta medlemsrepresentant

Haninge Bostäder
Rudsjöterrassen 5,
136 22 Haninge

Henrik Smedberg
henrik.smedberg@haningebostader.se

info@haningebostader.se

Ägandedirektiv/Övergripande miljömål

Haninge Bostäder vill bidra med vad som är möjligt, ur ett långsiktigt miljömässigt hållbart, mänskligt och ekonomiskt perspektiv för att minska bolagets klimatpåverkan. Haninge Bostäders målsättning över tiden är att minst uppnå kommunens klimatmål.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Minska energianvändningen med 30% från 2007 till 2030, i enlighet med Klimatinitiativ.

Fram till 2022 har bolaget som mål att minska energianvändningen med 5 % (basår 2016).

Minska varmvattenförbrukningen genom att, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, ansluta sina fastigheter till individuell vattenmätning. I äldre bestånd avses debitering av varmvatten och i nyuppförda bestånd avses debitering av både varm- och kallvatten.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 114,0Publicerad
Senast uppdaterad