Förvaltaren är Sundbyberg stads egna fastighetsbolag.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510
174 07 Sundbyberg

(vakant)
Vxl: 08 – 706 91 80
www.forvaltaren.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Förvaltaren övergripande miljömål är att vara klimatneutrala i den löpande verksamheten och minska energianvändning. Förvaltaren har som mål att ha en klimatneutral verksamhet till 2020 och minska användningen av energi och bränslen så långt det är möjligt där förnybara bränslen ska vara förstahandsvalet.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Målet som Förvaltaren arbetat för de senaste åren är att minska total energianvändning med 30 procent till 2020 från 1995 års nivå. Idag ligger de på 14 procent minskning med två år kvar till deadline. Att Förvaltaren inte nått längre beror delvis på att de sålt fastigheter där vi kalkylerat med energieffektiviseringar vid totalrenoveringar.

Vägen dit

Klimatpåverkande utsläpp i värdekedjan ska minskas genom aktiviteter kopplat till inköp, leverantörer och entreprenörer samt genom stöd till hyresgäster.

Årlig energianvändning

2018 2017 2016
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 141 144 139
Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad