På WSP-kontoret i Göteborg, den 4 september, presenterades ett utkast till en projekteringshandledning för solvärme som vänder sig till konsulter och företag som är intresserade av solvärme. Handboken bygger på den tidigare framtagna BeBo-förstudien om vägledning för effektiva termiska solvärmeanläggningar. Handboken, som kommer att ges ut av Svensk Byggtjänst, omfattar hela projektkedjan från det första mötet via en förstudie och projektering till upphandling av entreprenörer samt besiktning och överlämning. I handboken tas dessutom även en del drift- och underhållsfrågor upp.

Huvudförfattaren, Gunnar Lennermo, presenterade kortfattat handboken där vissa frågor föranledde lite diskussion som kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. På träffen deltog drygt 10 personer vilka representerade beställarledet och olika typer av konsulter.