Datum:
Plats:
WSP:s kontor, Arenavägen 55, 2 tr (ingång via Globen Shopping-gallerian)

Att finna en lämplig finansieringslösning kan vara en betydelsefull aspekt i beslutsunderlaget för att få tillstånd för ett energieffektiviseringsprojekt. BeBo har i en förstudie kartlagt befintliga gröna finansieringslösningar och sammanställt dem så att det blir lättare för fastighetsägare att hitta passande finansieringslösningar för sina energieffektiviseringsprojekt.

I förstudien framkom det ett behov av samverkan mellan finansieringsinstitut och fastighets­ägare för att kunna hitta den bästa finansieringslösningen för att driva på energieffektiviserings­takten.

BeBo bjuder in till workshop för att diskutera möjliga vägar för ökad samverkan mellan aktörer för att öka möjligheterna kring Grön finansiering för energieffektiviseringsåtgärder. Ytterligare syfte är också att diskutera om det finns ett behov av fördjupade studier för att finna nya sätt att samverka eller lösningar kring Grön finansiering.

Program

09.00

Inledning
Workshoppass 1 - Vad menar vi med "Grön finansiering"?

10.15 Fikapaus
10.40 Workshoppass 2 - Vilka utmaningar och behov kan vi möta med ”Grön Finansiering"?
11.50 Summering och avslut
12.00

Workshopen slutarAnmälan


Kontaktuppgifter

Agneta Persson: 070 546 76 53
Emil Andersson: 072-148 60 67

Kontaktperson Emil Andersson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad