Fördjupningsområdet Solenergi har utvecklats till en mötesplats för medlemmar och aktörer som arbetar med att utveckla och delar erfarenheter kring utmaningen med planering och implementering av solenergiteknik i flerbostadshus. Omfattningen av Fördjupningsområdet har kontinuerligt ökat och numera är det ett eget Övergripande Fördjupningsområde.