Fördjupningsområdet Solenergi har utvecklats till en mötesplats för medlemmar och aktörer som arbetar med att utveckla och delar erfarenheter kring utmaningen med planering och implementering av solenergiteknik i flerbostadshus. Omfattningen av Fördjupningsområdet har kontinuerligt ökat och numera är det ett eget Övergripande Fördjupningsområde.

Saknar du något område eller vill komma med andra inspel - kontakta koordinator Göran Werner eller se kontaktuppgifter till respektive Fördjupningsområdes projektledare.