Projektbenämning Fördjupningsområde Smarta stadsdelar
Ansvarig Emil Andersson
Projekttid 2020-

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen behövs nytänkande och större perspektiv. Genom att få byggnader att samspela och dela energi kan exempelvis effektbehovet minskas. För att göra detta praktiskt är det många aktörer som måste samspela genom hela processen från stadsplanering till genomförande och förvaltning. Utmaningarna ligger inte endast i projektering och byggnation, utan mångt om mycket i styrning, ägandefrågor, affärsmodeller och juridiska utmaningar.

För att nå nationella energi- och klimatmål måste alla bolag, fastighetsägare och kommuner såväl som energibolag samverka för att skapa mest samhällsnytta med maximerad vinst för respektive aktör. Då kan vi skapa smarta stadsdelar.

Fördjupningsområdet drivs gemensamt med Belok och kommer fungera som en samverkansplattform för medlemsföretagen och andra aktörer som arbetar med dessa frågeställningar.

Målsättning med fördjupningsområdet

Syftet är att öka erfarenhetsspridning och bidra till att fler företag är öppna för och driver på innovativa lösningar som bidrar till resurseffektivitet.

Inom Fördjupningsområdet vill vi:

  • Identifiera satsningar som bör göras eller nya verktyg som bör tas fram som stöd för att uppnå den smarta stadsdelen
  • Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
  • Samla och sprida kunskap
  • Inspirera till energi- och resurseffektivisering
  • Dela erfarenheter
  • Vara ett stöd för aktörer inom området

Planerade aktiviteter

Vad skiljer vanlig stadsplanering och planering för den smarta staden? Vad innebär begreppet smarta stadsdelar och vilka hjälpmedel behövs för att nå dit? Detta kommer bland annat analyseras inom fördjupningsområdet Nya/smarta stadsdelar.

För några utvalda och relevanta områden diskuteras vilka hinder och svårigheter som beställare och entreprenörer stöter på, samt vilka behov de har (av exempelvis hjälpmedel, riktlinjer, stöd, verktyg, checklistor, kravspecifikationer) för att komma längre och lyckas att uppnå sina egna projektmål.

Intervjuer kommer att genomföras med utvalda representanter från stadsdelsplanerare, beställare/fastighetsägare och nätägare för att diskutera deras syn på smart stad, samt vilka utmaningar och hinder de stöter på i sitt arbete för att nå dit.

Fördjupningsområdet Smarta stadsdelar genomförs som ett samarbete mellan BeBo, BeLok, Lågan och Relivs. Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att belysa i fördjupningsområdet eller vill vara med och ge din syn på frågan i en intervju? Kontakta Emil Andersson.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad