För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen krävs nytänkande och större perspektiv. Genom att få byggnader att samspela med omgivande bebyggelse skapas nya möjligheter och utmaningar.

Inom detta övergripande Fördjupningsområde samlas de Fördjupningsområden där omfattning och fokus lyfts från den enskilda byggnaden till en stad/stadsdelsnivå.

Saknar du något område eller vill komma med andra inspel - kontakta koordinator Göran Werner eller se kontaktuppgifter till respektive Fördjupningsområdes projektledare.