Projektbenämning Fördjupningsområde Ventilationsutmaningar
Ansvarig Karin Lindström
Projekttid 2017, 2018-

Att på något sätt återvinna värmen ur ventilationsluften är en av de viktigaste aspekterna i att uppnå en energieffektiv byggnad. Detta gäller både i nyproduktion, men även vid energieffektiviserande renovering och ombyggnad.

Diskussionerna inom Fördjupningsområdet Ventilationsutmaningar startade fokuserat kring frågorna om ventilationsutmaningar i nyproduktion av NNE-bostäder, under perioden 2015-2017. En viktig energifråga inom nyproduktion av flerbostadshus är god isolering och hög lufttäthet som medför att mycket lite av omgivningens ljud hörs inne i byggnaden. God ljudisolering mot omgivningen innebär att installationsljuden inne i byggnaden framträder mer. Vidare ger den ökade lufttätheten i energieffektiva byggnader problem att få in ersättningsluft och kan skapa stora undertryck vid forcering av spiskåpor/fläktar.

Två utmaningar utreddes speciellt under perioden: ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar i frånluftssystem, samt rörande tilluftsystem (FT eller FTX) i lägenheter – ljud från tilluftsdon.

Sedan 2018 har fokus inom Fördjupningsområdet främst varit på den första av dessa utmaningar. Efter noga förankring inom medlemsgruppen har frågeställningen tagits vidare i utformningen av en Tekniktävling som syftar till att få fram förslag på metoder för att tillgodose behovet av ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar, samt energieffektiva och täta fördelningslådor till dessa ventilationssystem.

Målsättning med Fördjupningsområdet

Tanken med Fördjupningsområdet är att samla den diskussion om ventilation och energieffektivisering som förs inom BeBo, samt med övriga intresserade branschaktörer. Målsättningen är att diskussionerna skall leda till projektförslag som passar in i Energimyndighetens (eller någon annan finansiärs) öppna utlysningar.

Planerade aktiviteter

Under våren 2019 väntas besked om huruvida projektansökan om Tekniktävling Ventilationslösningar beviljas av E2B2/Energimyndigheten. Mer information om detta kommer publiceras här efter hand.

Relaterad information

Nedan har vi samlat länkar till projekt där frågeställningarna berörs på olika sätt, i pågående eller avslutade projekt direkt kopplade till BeBo.

> Information om Tekniktävling Ventilationslösningar

> Förstudie och utvärdering av Förstärkt självdrag med CLEAN AIR

> Ventilationsutmaningar i energieffektiva bostäder – NNE bostäder

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad