Energimyndigheten och EU-kommissionen kommer under de närmsta åren att lägga stor vikt vid renovering för att öka effektiviseringstakten i befintlig bebyggelse. Den ökade takten och mer omfattande energirenoveringar ska bestå för att bidra till ett klimatneutralt Europa 2050.

Inom detta övergripande Fördjupningsområde samlas de Fördjupningsområden inom BeBo som främst handlar om effektivisering i befintlig bebyggelse.

Saknar du något område eller vill komma med andra inspel - kontakta koordinator Göran Werner eller se kontaktuppgifter till respektive Fördjupningsområdes projektledare.