Projektbenämning Räknestuga - Affärsmodeller och lönsamhetskalkyler
Ansvarig Sara Olsson, WSP
Kontakt sara.olsson@wspgroup.se
Projekttid 2015-pågående

En kurs i investeringskalkyler för bostadsbolag höjer den teoretiska kunskapsnivån hos bostadsbolagen och bidrar till inspiration genom presentationer av hur andra bostadsbolag tänker kring lönsamhet vid renoveringar och energieffektiviseringar.

Bakgrund

Inom BeBo har vi konstaterat att ekonomi är centralt för att bostadsföretag ska genomföra åtgärder som minskar energianvändningen. BeBo har därför arbetat en hel del med affärsmässighet och lönsamhetskalkylering för fastigheter, bland annat inom projektet: > Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar - Erfarenheter från olika BeBo-projekt.

Ett viktigt verktyg som tagits fram inom BeBo är BeBos lönsamhetskalkyl, särskild anpassad för energiåtgärder i flerbostadshus. Under 2015 vidareutvecklades BeBos lönsamhetskalkyl av Anders Sandoff och Conny Overland på Handelshögskolan i Göteborg. I samband med att BeBos nya bearbetade lönsamhetskalkyl lanserades identifierades ett behov att arrangera en kurs för bostadsbolag för att öka förståelsen för investeringskalkylering. Konceptet togs vidare till ett innovationsklusterprojekt med räknestugor där deltagarna får möjlighet att använda BeBos lönsamhetskalkyl i verkliga exempel som de tagit med sig till räknestugan.

Mål

Räknestugorna har som mål att öka den teoretiska kunskapen om ekonomisk lönsamhet för energieffektiviseringsåtgärder för en bred målgrupp. För att nå ut till fler har bostadsbolag som inte är medlemmar i BeBo bjudits in till räknestugorna.

Motfinansiering

Innovationsklusterverksamheten skall motfinansieras till 50%. För räknestugorna erhålles motfinansiering från näringslivet i form av redovisad tid för räknestugornas deltagare.

Insatser och händelser

Kurs med kunskap, råd och inspiration kring hur man fattar korrekta investeringsbeslut vid energieffektiviseringsåtgärder. Anders Sandoff och Conny Overland från Handelshögskolan i Göteborg föreläser om den teoretiska bakgrunden för lönsamhetsberäkningar och om hur BeBos lönsamhetskalkyl är uppbyggd. Mattias Westher från bostadsbolaget Poseidon föreläser om Poseidons väg till lönsamhet vid renoveringar och energieffektiviseringar. Detta för att ge inspiration om hur andra bostadsbolag tänker kring lönsamhet vid renoveringar. Kursdag 2 ges deltagarna möjlighet att lägga in sina medhavda räkneexempel i BeBos lönsamhetskalkyl och få hjälp av föreläsarna med eventuella funderingar.

Genomförda kurstillfällen:

Räknestuga i Göteborg, den 12 oktober 2015
Räknestuga i Stockholm, den 4-5 februari 2016
Räknestuga i Malmö, den 3-4 mars 2016
Räknestuga i Stockholm, den 29-30 september 2016

BeBos lönsamhetskalkyl har vidareutvecklats utifrån de synpunkter som inkommit från deltagarna på räknestugorna. För att underlätta användningen av kalkylen har en manual tagits fram till BeBos lönsamhetskalkyl. Manualen innehåller en snabbstartsguide och förklarar de ekonomiska begreppen. Ett diskussionsforum har skapats på LinkedIn där räknestugornas deltagare har möjlighet att utbyta information och hjälpa varandra i det fortsatta arbetet och användningen av BeBos lönsamhetskalkyl. Läs mer om BeBo:s > Lönsamhetskalkyl

Effekter

Representanter från både bostadsrättsföreningar och multinationella företag har funnits bland deltagarna vid räknestugorna. I utvärderingarna har det framkommit att räknestugorna gett fördjupad insikt i den nylanserade lönsamhetskalkylen och att deltagarna kommer att använda kalkylen efter räknestugorna.

Räknestugan i Göteborg uppmärksammades i en nyhetsartikel Renoveringsinfo.se som är en tjänst från Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum. I artikeln nämns bl.a. att BeBo kalkylens främsta styrka är att den uppmanar användaren att jämföra den tilltänkta investeringen med ett näst-bästa alternativ. Lönsamhetskalkylen erbjuder också en första bild av var investeringen är som känsligast för förändringar.

Nästa steg

SABO och SKL ger med start hösten 2016 denna uppskattade räknestuga inom ramen för BeställarKompetens, för att fler ska kunna ta del av kunskaperna.

Kurspresentationer

Publicerad
Senast uppdaterad