Resurspoolen

Inom BeBo finns en resurspool med olika expertkompetenser som används inom projekten. Dessa är specialister inom byggnadsfysik, fuktproblematik, beteendevetenskap, bygg- och installationsteknik samt ekonomi.

Det finns en projektteknisk del av resurspoolen som har använts inom Rekorderlig Renovering för att göra energiberäkningar samt följa upp och verifiera energiprestanda före och efter åtgärder.

Under 2013 utökades resurspoolen genom en allmän utlysning. Förstärkningen var ett led i att stimulera fler fastighetsägare att genomföra energieffektiviserande renoveringar inom Rekorderlig Renovering. Dessa projekt skall dokumenteras och följas upp med avseende på byggnadsstatus, energiprestanda, tekniska installationer, inomhusmiljö och kostnader/fastighetsekonomi, på ett likvärdigt sätt för alla projekt, varför en utökning av resurspoolen ansågs nödvändig. Resurspoolens deltagare ska vara spridda över landet. Detta för att kunna stödja bostadsföretagen genom att följa projekt på plats. Konsulterna i resurspoolen har en samsyn som gör att de ska kunna driva på projekt och säkerställa att nödvändig information levereras och systematisk dokumentation görs.

Nuvarande resurspool består av:

Namn Företag Ort
Arne Elmroth Arne Elmroth Byggteknik AB Trosa
Per Levin Projektengagemang Stockholm
Karin Engvall Beteendeperspektiv Stockholm
Lars-Erik Harderup Fuktcentrum LTH Lund
Jesper Arfvidsson Fuktcentrum LTH Lund
Bengt Linné Bengt Dahlgren AB Malmö
Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg
Per G Landqvist PGL Project Management Stockholm
Per Kempe Projektengagemang Stockholm
Johan Bursell Ramböll Stockholm
Eva-Lotta Kurkinen SP Borås
Kristina Mjörnell SP Göteborg
Anna Joelsson SWECO Umeå
Kurt Möller WSP Environmental Göteborg
Minna Glemme Lundvall ÅF Falun

Olika typer av projekt kan få stöd av Resurspoolen på BeBos bekostnad, i olika stor grad. För kontakt med Resurspoolen, kontakta Göran Werner på goran.werner@wspgroup.se för att se vad som är aktuellt i ditt projekt, samt för att bli sammankopplad med rätt person för din fråga.