Externa länkar och Verktyg

Sveby

Sveby betyder Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader och programmet består av ett antal delprojekt som kan sorteras in under tre olika huvuddelar – beräkningar, avtal och verifiering. Alla delprojekt ska tillsammans täcka in hela processkedjan från programskede till uppföljning av driften.

www.sveby.org kan du skriva ut de handböcker som publicerats från programmet.