Generella mallar

Ladda ner redigerbara mallar i Word och för PowerPoint presentationer:

Dokumentmall Word:

Mall för PowerPoint:


Mallar Rekorderlig Renovering

För genomförande av projekt enligt metoden för Rekorderlig Renovering finns ett antal dokumentmallar att använda och dessa kan laddas ner nedan.

Dessa mallar kommer att uppdateras till den nya grafiska designen inom kort.

Rapportmall Förstudie:

Rapportmall Genomförande:

Rapportmall Uppföljning: