Willhem
Sofia Rehn
Willhem
Vasagatan 45,
411 37 Göteborg
Sofia Rehn
Tel: 031-788 70 39
www.willhem.se
Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

 

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av

 

Mål 2022* Nuläge 2016
Energianvändning
– inköpt värme (normalårskorrigerat)
– inköpt fastighetsel

Basår 2016.