Växjöbostäder
Carina Herbertsson
Växjöbostäder
Norra Esplanaden 21
351 05 Växjö
Carina Herbertsson
Vxl:0470-59 90 00
www.vaxjobostader.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

-minska nyttjandet av media (vatten, värme och el) genom att systematiskt hushålla och investera i ny teknik

-informerar och engagerar personal, hyresgäster, entreprenörer och leverantörer i företagets miljöarbete. Är bl.a. med i Allmännnyttans energisparkampanj.

-följer Växjö kommuns energiplan och träbyggnadsstrategi

-Se till så att den energi som faktiskt används är hållbart producerad. Värme kommer därför från förnybar fjärrvärme hos Växjö Energi. All fastighetsel är ursprungsmärkt: Förnybar el från vatten, vind och biobränslen. Äger dessutom två vindkraftverk, ett på 2,3 MW och ett litet på 5,5 kW.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av

Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion.

Mål 2020 Nuläge 2015
Träbaserad byggnation  Minst 50%
Energianvändning

– inköpt värme (normalårskorrigerat) – inköpt fastighetsel