Uppsalahem
Anna Freiholtz
Uppsalahem AB
Box 136
751 04 Uppsala
Anna Freiholtz
Tel: 018-727 34 00
www.uppsalahem.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Arbeta med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik samt bidra till Uppsala kommuns mål att minska utsläppet av växthusgaser med 45 % per capita till 2020 jämfört med 1990.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av

Från 1 januari 2010 har Uppsalahem justerat sina miljömål för att tydligare mäta, följa  upp och minska belastningarna på miljön som bostäderna medför.

Mål (2016) 2012 Nuläge (2014)
Koldioxid [kg/m2, år (BOA+LOA)] -2,5 % per år 29,1 20,1
Värme [kWh/m2, år (BOA+LOA)] -2,5 % per år 156,9 150,9
Fastigetsel [kWh/m2, år (BOA+LOA)] -1,5 % per år 20,1 18,9