Riksbyggen
Mari-Louise Persson
Riksbyggen
106 18  Stockholm
Mari-Louise Persson
Tel: 08-698 41 74
www.riksbyggen.se
Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målet utgörs av

 

Mål, 2020 (basår 1995)

Nuläge, 2012

Energianvänding -20 % 175 kWh/m2, år

Utfallet till 2013 indikterar på en besparing uppemot 25 % till 2020.