Kopparstaden AB
Kenneth Ahlström
Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun
Kenneth Ahlström
Vxl:023-458 00
www.kopparstaden.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

”Bolaget ska verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering”

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
 Mål 2016  2012 Nuläge (2015)
Energianvändning -20 % (Motsvarar 125,5 kWh/m2, år)1 143 kWh/m2, år 128 kWh/m2, år
CO2 [kg CO2/m2,år] 2 Understiga 3 3,0 2,5

1 Skåneinitiativet. 2007 som basår

2 För fastighetsel, uppvärmning och varmvatten