HSBs Riksförbund
Roland Jonsson
HSB:s Riksförbund
Box 8310
104 20  Stockholm
Roland Jonsson  
Vxl: 08-785 30 00
www.hsb.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Arbetar med att stödja HSBs bostadsrättsföreningar för minskad energianvändning och klimatpåverkan, för ett framtidssäkert, tryggt och hållbart boende. Vid nybyggnation är HSB norm Miljöbyggnad klass silver.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål 2023 1,2 Nuläge2
Koldioxid -50 % -9 %

1 I den egna förvaltningen

2 2008 som basår

HSB erbjuder ett klimatavtal till bostadsrättsföreningar och om de skriver på hjälper HSB dem att sänka koldioxidutsläppen med 40 %.