Gavlegårdarna AB
Mats Borgström
Gavlegårdarna AB
(S. Kungsvägen 25)
Box 456
801 06 Gävle
Mats Borgström
Vxl: 026-17 27 00
www.gavlegardarna.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Nybyggnad 60 kWh/m², år köpt fjärrvärme (Atemp)

Ombyggnad 70 kWh/m², år köpt fjärrvärme (Atemp)

 Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål (2011) Nuläge (2010)
Energianvändning [kWh/m² år, BOA+LOA] 163 1 170 2

1 Motsvarar 144 kWh/m² år Atemp

2 Motsvarar 150 kWh/m² år Atemp