Förvaltnings AB Framtiden
Björn Gustafsson
Förvaltnings AB Framtiden
Box 111
401 21 Göteborg
Björn Gustafsson
Vxl: 031-773 75 50
www.framtiden.se