Fastighets AB Förvaltaren
Urban Holm
Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510
174 07 Sundbyberg
Urban Holm
Vxl: 08 – 706 92 00
www.forvaltaren.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Klimatneutrala 2030.

Dessutom har Sundbybergs stad en Klimat- och hållbarighetspolicy som gäller även för stadens bolag att de skall spara 30% energi från 1995 till 2020 och dito CO2 med 40%.

Mål gällande energi och miljö

Miljömål i verksamhetsplanen utifrån CO2 som bryts ner i handlingsplaner med efterföljande uppföljning om målen uppnås.

År 2020 ska energianvändningen (värme, kyla) minska med 30 % utifrån 1995 års värden.

År 2020 ska elanvändningen minska med 30 % utifrån 1995 års värden.

Nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål 2020 2012 Nuläge (2014)
Värmeanvändning 97 kWh/m2, år Atemp 126 kWh/m2, år Atemp 121 kWh/m2, år Atemp
Fastighetsel 23 kWh/m2, år Atemp 30 kWh/m2, år Atemp 29 kWh/m2, år Atemp
Energianvändning (Värme+fastighetsel) 120 kWh/m2, år Atemp 156 kWh/m2, år Atemp 150 kWh/m2, år Atemp