Alingsåshem AB
Ing-Marie Odegren
Alingsåshem AB
Box 146
441 23 Alingsås
Ing-Marie Odegren
Vxl: 0322-61 77 00
www.alingsashem.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande miljö verksamheten.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål (2008-2014) Mål (2010) Nuläge (2008) Nuläge (2010)
Energiförbrukning -2,03 % per år 146,13* kWh/m2, år147,08** kWh/m2, år 140,4* kWh/m2, år144,87** kWh/m2, år
Fjärrvärme -2,11 % per år
Fastighetsel -1,72 % per år 13,72 kWh/m2, år
Direktelsuppvärmda hus 2,6 % eller mindre 2,6%
Vattenförbrukning -1 % per år 1460 l/m2, år 1489,8 l/m2, år 1468,1 l/m2, år
Avfall*** -2 % per år 65,6 liter per lgh/vecka Oförändrat från 2008 års nivå

* Sammanlagda fastigetsel- och fjärrvärmeförbrukning.

**  Sammanlagda fastigetsel- och fjärrvärmeförbrukning. Vägt tillsammans med miljöpåverkan ( el 2,2 och fjärrvärme 0,8 ).

*** Förändring sker genom information och arbete med att förbättra tillgängligheten till sortering