AB Stockholmshem
Gunnar Wiberg
AB Stockholmshem
Box 9003
102 71 Stockholm
Gunnar Wiberg
Vxl: 08-658 05 75
www.stockholmshem.se
Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av

Värdena gäller för 80 procent av beståndet.

Mål (2015 med basår 2010) Nuläge (2010)
Koldioxid -50 %13 kg C02/m2, år 25 kg CO2/m2,år
Energianvändning* -30 %140 kWh/m2, år 203 kWh/m2, år
Fastigetsel 20 kWh/m2, år 20 kWh/m2, år

*För värme och vatten

Vid nybyggnation skall energianvändningen (värme och varmvatten) ej överstiga 55 kWh/m2 Atemp (så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt)

Incitamenten för hyresgästerna att spara energi skall göras med följande strategi:

– Utvärdera befintliga IMD-projekt (Individuell mätning och debitering),

– Information och ett aktivt samarbete med hyresgästerna för minskad energianvändning

– Förbereda för individuell mätning av tappvarmvatten i nyproduktion och vid större ombyggnader.