AB Familjebostäder
Helena Ulfsparre
AB Familjebostäder
Box 92100
120 07 STOCKHOLM
Helena Ulfsparre
Vxl: 08-737 20 00
www.familjebostader.com
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Vid nyproducerad byggnad ska energianvändningen vara högst 55 kWh/m2. Vid stora ombyggnader ska energianvändningen i byggnaden reduceras till som högst enligt BBR:s nybyggnadsnorm. Vid mycket stora ombyggnader ska energianvändningen i byggnaden reduceras med minst 50 %, dock så att energianvändningen blir som högst enligt BBR:s nybyggnadsnorm.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål (2015 med basår 2011) Mål (2019 med basår 2015)  2011 Nuläge (2015)
Energianvändning -10 % Motsvarar 158 kWh/m2, år -10 % 181 kWh/m2, år 161 kWh/m2,år