Mot denna bakgrund utformades ett projekt med syfte att sammanställa erfarenheter och information om dessa frågor, i en användarvänlig webbapplikation för allmän användning. Webbplatsen ska kunna användas som stöd i hur energieffektiviserande åtgärder planeras, både tekniskt och ekonomiskt; samt hur installation, idrifttagning och uppföljning genomförs. Webbplatsen innehåller även stöd i form av verktyg och goda exempel på organisationer och fastighetsföretag som lyckats med detta.

Projektet att sammanställa dessa erfarenheter gick under 2015-2016 under namnet BeBo-Processen och var ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna, som i sitt projekt ELSA (Energilots för Smartare Allmännytta) tittat mycket på de organisatoriska aspekterna av energieffektiviseringsarbetet. I samband med lanseringen av BeBos nya webb under 2017 integrerades den separata webbplatsen för BeBo-Processen som en del i den nya webbplatsen, under rubriken Renovera energieffektivt.

Under rubriken "Genomföra energieffektiviserande renoveringar", som symboliseras av det gula flerbostadshuset, hittar du information om hur du lyckas med energieffektivisering i ett faktiskt renoveringsprojekt. Informationen är till stor del baserad på BeBo-metoden Rekorderlig Renovering och olika BeBo-projekt, men även erfarenheter från Klimatkommunernas ELSA-projekt och andra relaterade projekt finns med.

Under rubriken "Skapa en energieffektiviserande organisation", som symboliseras av det röda kontorshuset, hittar du information om hur du som organisation kan lyckas med energieffektiviseringsarbetet. Informationen är till stor del baserad på Klimatkommunernas ELSA-projekt, men även erfarenheter från BeBo-Projekt och andra relaterade projekt finns med.