Projektbenämning Tekniktävling - Ventilation i energieffektiva flerbostadshus
Ansvarig Per Kempe, Projektengagemang
Karin Lindström, WSP
Projekttid Förberedelser initierade 2018
Projektet pågår till hösten 2020
Tävlingstid Preliminärt 2019-03-12 - 2019-11-01

Att ventilera energieffektiva och lufttäta flerbostadshus ställer särskilda krav på utformningen av ventilationssystemen. Tidigare förstudier genomförda inom BeBos Fördjupningsområde Ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Målet med tekniktävlingen är att stimulera att nya och innovativa lösningar på dessa problem tas fram och utvärdera dessa.

Tävlingen omfattar två delar

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering

Här eftersöks lösningar för att tillföra mer luft i samband med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att kontrollera undertrycket i lägenheten. Detta är särskilt viktigt vid en brand i byggnaden, då undertryck kan hindra människor med nedsatt kraft (t ex barn, äldre och funktionshindrade) från att öppna ytterdörren och utrymma.

Del B: Samlings-/fördelningslådor

Här eftersöks standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning, rationell injustering och uppfyller lufttäthets-, brand-, ljudkrav, etc.

Preliminär tidplan för tävlingen

För närvarande (feb 2019) avvaktas besked om finansiering av tänkt upplägg, som väntas inom kort. Vi ber om ursäkt för eventuell förvirring som tidigare tidplan skapat.

  • Tävlingshandlingarna skickas ut per mail till de som har anmält sitt intresse (efter finansiering är klar). Redan nu kan du dock nedan anmäla ditt intresse för tävlingen.
  • Ett startseminarium kommer att arrangeras, med möjlighet att ställa frågor om tävlingen och –handlingarna. Platsen för detta seminarium är WSP:s lokaler på Arenavägen 7 vid Globen i Stockholm. Datum meddelas inom kort.

Intresseanmälan tekniktävling

Vill du veta mer om bakgrunden till tekniktävlingen och de problem som tävlingen ska lösa?

Här finns rapporter från tidigare genomförda förstudier inom området: