Projekten har i olika utsträckning gått från en förstudiefas där potentialen för energibesparing utretts, till ett genomförandeprojekt som utvärderats. Det innebär att resultaten från de olika projekten kan skilja sig åt.

En förstudie kan avslutas med att konstatera att det finns potential till energibesparing i att gå vidare till ett genomförandeprojekt, eller att det inte finns det. I vissa fall har ett genomförandeprojekt ännu inte initierats. Även ett genomförandeprojekt kan avslutas med att konstatera att det finns potential till ytterligare besparing eller effektivisering. Det framgår i projektens titel vilken typ av resultat man kan förvänta sig att hitta om respektive projekt.

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till respektive projektledare eller kontaktperson.