Rekorderlig Renovering

Stockholmshem deltar i Rekorderlig Renovering med tre hus på Klackvägen i Solberga, sydväst om Stockholm. Husen är byggda omkring år 1950, alltså något tidigare än Rekorderlig Renoverings egentliga fokusbebyggelse, men har ändå ansetts kunna delta och bidra till projektet. Stockholmshem delar Rekorderlig Renoverings ambition om 50 procent energibesparing, men har för sitt stora byggnadsbestånd från 40- och 50-talen tagit fram ett koncept som innebär 40 procent energieffektivisering och utan att tilläggsisolera fasaderna. De åtgärder som ingår i konceptet är bland annat tilläggsisolering av vind, renovering av fönster samt installation av frånluftsvärmepump.

Stockholmshem hade redan påbörjat planeringen av renoveringsarbetet när de anslöt sig till Rekorderlig Renovering. Renoveringsarbetet avslutas under sommaren 2011 och slutrapporten med uppföljningen  finns att läsas nedan.