Rekorderlig Renovering

Eksta Bostads AB

Ägare / Verksamhet / Kontakt

Eksta Bostads AB

Projektdatum

2009

Etappfaser

Eksta Bostads AB i Kungsbacka har under 2009-2010 deltagit i Rekorderlig Renoverings etapp 1 med kvarteret Apelsinen, en byggnad med 73 lägenheter och några lokaler uppförd 1978. Åtgärdsförslag har tagits fram och energi- beräkningar visar att man nästan når målet på 50 % energibesparing med förslaget, som bland annat innefattar invändig tilläggsisolering av yttervägg, nya fönster, individuell varmvattenmätning samt frånluftsvärmepump. Även solfångare på tak har diskuterats. En preliminär lönsamhetskalkyl har utförts för några av de föreslagna åtgärderna.

Projektet är för närvarande vilande med anledning av att man beslutat utreda om förtätning av området, samt eventuell påbyggnad med 2 våningar.