Sedan 2017 har BeBo, Belok och Sveby, tillsammans med föreningen Byggherrarna ett gemensamt nyhetsbrev där vi delar med oss av våra erfarenheter. Vi gör ett utskick cirka fyra gånger per år.

Vill du börja prenumerera?

PRENUMERERA


Läs våra tidigare nyhetsbrev:

> Nr 3, sep 2017
> Nr 2, jun 2017
> Nr 1, apr 2017