Sedan 2017 har BeBo, Belok och Sveby, tillsammans med föreningen Byggherrarna ett gemensamt nyhetsbrev där vi delar med oss av våra erfarenheter. Vi gör ett utskick cirka fyra gånger per år.

Vill du börja prenumerera?

PRENUMERERA


Vill du ta del av andra utskick från BeBo som inbjudningar till aktiviteter, undersökningar i förstudier/projekt med mera?

TA DEL AV BEBOS UTSKICK


Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft och vi vill därför försäkra dig om att vi hanterar dina personuppgifter enligt de nya direktiven. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Byggherrarna är administratörer åt BeBo och tar hand om BeBos prenumerationslistor. Läs om hur dina uppgifter hanteras under Byggherrarnas integritetspolicy.


Läs tidigare utskick av "Aktuellt om energieffektiva byggnader":

> Nr 2, maj 2018
> Nr 1, feb 2018
> Nr 4, nov 2017
> Nr 3, sep 2017

> Nr 2, jun 2017
> Nr 1, apr 2017