Organisation

Energimyndigheten bidrar med finansiering och kompetens till BeBo som i sin tur för detta vidare till fastighetsägarna med hjälp av bland annat demonstrationsprojekt.

Beställargruppen arbetar i projekt, där sakkunniga i mån av behov knyts till gruppen i olika projektformationer. Specialkompetens kan utgöras av konsulter, forskare och myndighetsrepresentanter från exempelvis Energimyndigheten, Konsumentverket och Boverket vilka berörs av gruppens projekt.

BeBo välkomnar fler medlemmar som vill vara med och genomföra demonstrationsprojekt och teknikupphandlingar.

Koordinator

Göran Werner
WSP Sverige, 121 88 Stockholm
08-688 61 94, 010-722 81 26
goran.werner@wspgroup.se

Projektadministratör

Byggherrarna Sverige AB