Nu finns presentationer och videofilmer från BeBo & Beloks Vårkonferens 4 Maj upplagda. Hitta dem via denna länk.

För medlemmar finns materialet från medlemsmötet dagen före upplagt på de interna sidorna.