Projektbenämning Vårkonferens BeBo / Belok
Ansvarig Saga Hellberg, Byggherrarna
Emma Karlsson, WSP
Kajsa Andersson, CIT
Kontakt saga.hellberg@byggherre.se
emma.karlsson@wspgroup.se

kajsa.andersson@cit.chalmers.se
Projekttid 2017

Höstkonferensen 2015 var ett lyckat arrangemang där information och kunskap från många BeBo-projekt kunde spridas till en bredare publik. Våren 2017 genomfördes en uppföljande Vårkonferens på samma upplägg, med Byggherrarna som huvudman för arrangemanget.

Mål

Att öka spridningen av kunskap om resultat och erfarenheter från projekt genomförda inom beställargrupperna BeBo och Belok till en bredare målgrupp, för att öka potentialen till energibesparing inom fastighetssektorn.

Insatser och händelser

Den 4 Maj 2017 arrangerades en Vårkonferens i Stockholm. Konferensen riktade sig till aktivt arbetande med energieffektivisering i fastigheter, både flerbostadshus och lokaler. Fastighetsägare, energicontrollers, konsulter och allmänt intresserade. Se länk för Programinformation.

Inbjudan skickades ut till fastighetsbolag, samt i Energimyndighetens och Byggherrarnas nyhetsbrev.

Effekter

Konferensen besöktes av ca 90 fastighetsägare och anställda på fastighetsbolag, statligt anställda i kommun och landsting, konsulter, forskare och utbildningsledare, energiföretagsanställda och övriga intresserade aktörer.

Den utvärdering som skickades ut till besökarna visar att konferensen bedömdes som mkt intressant.

Rapporter/filmer/ppt:s

Konferensen filmades i sin helhet och presentationerna går att titta på i efterhand via denna länk.

Förmiddagens presentationer gemensamt BeBo-Belok

 

Eftermiddagens presentationer i BeBo-spåret

 

Eftermiddagens presentationer i Belok-spåret

Dessa återfinns på motsvarande inlägg på www.belok.se.