Halvera Mera 3

Halvera Mera 3 – Kampanj för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras!

Rekorderlig Renovering innebär ett metodiskt tillvägagångssätt för energieffektiviserande renovering. Rekorderlig Renovering syftar till att se projektet och byggnaden som en helhet och ta fram ett åtgärdspaket. Målet med metoden är att nå en halvering av energianvändningen med bästa möjliga utfall på inomhusmiljö, energiekonomi och kunskapsuppbyggnad.
Läs mer om metoden Rekorderlig Renovering.

Nu vill vi att fler får möjlighet att prova på denna metod. Därför kan ni som fastighetsägare söka stöd på 150 000 kr för att genomföra en Etapp 1 enligt Rekorderlig Renovering.

I ett första steg skickar intresserade fastighetsägare in en intresseanmälan enligt blanketten längst ned på denna sida. Alla som söker ska ha tagit del av beskrivningen och rapportmallen.

Sedan görs urval av BeBo. Utvalda fastighetsägare ingår i en gemensam ansökan till Energimyndigheten.

Skicka din intresseanmälan innan 31 juli 2016 till: katarina.westerbjork@wspgroup.se

Projekten kan påbörjas tidigast 1 oktober 2016. Förstudierapporten ska in senast 2 maj 2017 och ett slutseminarium hålls i maj/juni 2017.

Viktiga datum:

  1. Skicka in intresseanmälan före 31 juli kl 11, 2016
  2. Urval görs
  3. Avtal med utvalda fastighetsägare
  4. Beslut om ansökan från Energimyndigheten uppskattas erhållas i slutet av augusti
  5. Utbildning september 2016
  6. Projektstart från 1 oktober 2016
  7. Inlämning projektrapport enligt mall senast 2 maj 2017
  8. Slutseminarium maj/juni 2017
  9. Slutredovisning senast 30 juni 2017

För eventuella frågor kontakta: Katarina Westerbjörk, katarina.westerbjork@wspgroup.se, 070-172 42 02

Läs fullständig beskrivning av kampanjen samt ta del av rapportmallen.