Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP-kontoret, Arenavägen 7, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt

I den senast genomförda förstudien inom fördjupningsområde Tappvarmvatten framkom ett stort intresse att fördjupa analysen och hitta ytterligare frågeställningar för medlemmarna att samlas kring.

Syftet med workshopen är att tillsammans med medlemmarna diskutera resultaten från den genomförda förstudien, annat arbete på området och deltagarnas erfarenheter för att kunna precisera frågeställningar kring tappvarmvattenanvändning och hur vidare arbete kan ske. Antingen som en fördjupande förstudie eller ett fortsättningsprojekt via E2B2.

En preciserad workshopagenda presenteras inom kort. Den kommer att vara uppdelad i två pass med en paus mellan dem.

Anmälan

För mer info, se Förstudie om normalisering av tappvarmvatten från 2018.

Workshopen är ett arrangemang inom Fördjupningsområde Tappvarmvatten.